x-mas lightbox x-mas lightbox

Stratos multichannel rookaanzuigsysteem

Stratos Multi-channel Aspirating Smoke Detector

Stratos Multi-Channel is een flexibel rookaanzuigsysteem, die niet alleen installatie en onderhoud eenvoudig maakt, maar ook meer toepassingsmogelijkheden biedt dan andere systemen. Bij Stratos Multi-Channel zit de laserdetector in een seperate behuizing gescheiden van het systeem dat de rook aanzuigt en meet. Door deze componenten opdeling creëert men een uniek modulair systeem.

De Stratos Mulitchannel heeft 2 basismodules, 1 controlmodule met display en 1 controlmodule met Leds voor aansluiting van de aanzuigbuis. Aan deze modules kunnen tot 8 meldermodules met ieder 100m aanzuigbuis worden aangesloten. De Controlmodules en meldermodules communiceren via een RS485 verbinding met elkaar.

Zeer efficiënte opbouw
Door het gepatendeerde Stratos-Design kan een enkel stratos controlmodul tot 800m aanzuigbuis bewaken in 8 verschillende zones. Deze zeer efficiënte opbouw betekent ook, dat in het te bewaken gebied de buislengte optimaal benut kan worden. De toewijzing van verschillende zones word eenvoudiger en de reactietijd van de melder word korter. Deze opbouw en flexibiliteit van het systeem zorgt dan ook voor een kostenbesparing aangezien je een groiter oppervlak met minder controlunits kan bewaken. Minder controlunits betekent ook minder bekabeling en inputs naar het brandmeldsysteem.

Toekomstgerichte functies
Bij de Stratos Multi-channel gaat het niet enkel om de doordachte opbouw van het systeem. Het gaat met name ook om de eenvoudige gebruiksvriendelijke aansluitmogelijkhedenen en een technologie die ervoor zorgt dat rookaanzuig toegepast kan worden in bijna iedere omgeving. Door nieuwe meetechniek is de Stratos zeer geschikt voor omgevingen waar normale rookmelders niet functioneren. Door vooruitstrevende  optische detectie is gevoelige rookdetectie zonder het risico van vals alarmen mogelijk.

Voor meer informatie download onze productfolder:

PDF-download folder Stratos Multi-channel >